Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. (ISSPO)

Obhospodarované fondyKategóriaRočná výkonnosť
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.zmiešaný4,90 %
AM SLSP Erste Private Banking Conservativezmiešaný3,79 %
AM SLSP Euro Plus Fondiné1,63 %
AM SLSP Eurový dlhopisový fonddlhopisový2,99 %
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosovakciový3,22 %
AM SLSP Global Renta, o.p.f.zmiešanýN/A
AM SLSP Globálny akciový fondakciový-0,27 %
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f.zmiešaný5,53 %
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f.dlhopisový0,11 %
AM SLSP Privátny fond krátkodobých investíciíiné0,61 %
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosovdlhopisový1,11 %
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f.dlhopisový-0,08 %
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.dlhopisový1,74 %
AM SLSP Privátny P11, o.p.f.dlhopisový3,69 %
AM SLSP Realitný fondrealitný-1,04 %
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.zmiešaný2,80 %
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.zmiešaný2,70 %
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.zmiešaný2,75 %
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f.zmiešaný4,28 %
ESPA Bond Dollardlhopisový8,92 %
ESPA Bond Euro Corporatedlhopisový5,07 %
ESPA Bond Euro Rent VTdlhopisový10,17 %
ESPA Bond Europe High-Yielddlhopisový3,61 %
ESPA Bond Inflation Linkeddlhopisový2,92 %
ESPA Bond USA Corporatedlhopisový12,37 %
ESPA Bond USA High Yielddlhopisový3,95 %
ESPA Mortagedlhopisový3,13 %
ESPA Reserve Corporateiné1,19 %
ESPA Reserve Dollariné2,95 %
ESPA Reserve Euroiné0,14 %
ESPA Reserve Euro Plusiné1,01 %
ESPA Stock Europe - Emergingakciový26,25 %
ESPA Stock Europeakciový4,62 %
ESPA Stock Europe Propertyakciový-1,01 %
ESPA Stock Globalakciový8,80 %
ESPA Stock Global Emerging Marketsakciový7,36 %
ESPA Stock Istanbulakciový27,85 %
ESPA Stock Japanakciový1,27 %
Majetok vo fondoch
Akcionári
Erste Asset Management
Dátum vzniku25. septembra 2001
Kontakty
AdresaTomášikova 48, Bratislava, 832 62 mapa »»
Infolinka0850 111 888
Emailamslsp@slsp.sk
Webhttp://www.amslsp.sk