Volksbank Slovensko - Úver vysokoškolákom (SUVBUV)

Základné informácie
Spoločnosť:Sberbank Slovensko
Spotrebný úver pre štúdium na vysokej škole ponúka študentom financovanie študijného programu prvého, druhého i tretieho stupňa (bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho, doktorského a doktorandského). O úver môžu požiadať študenti v každom ročníku – od prvého až po posledný.

Ďalšie výhody:
 • zvýhodnená úroková sadzba,
 • žiadateľ o úver nemusí byť klientom banky,
 • výška úveru 1000 € až 5000 €, z toho v jednom akademickom roku až 1000 €,
 • doba splatnosti úveru minimálne 12 a maximálne až dvojnásobok doby štúdia - maximálne však 10 rokov,
 • bez poplatku za poskytnutie úveru,
 • bez poplatku za vedenie úverového účtu,
 • možnosť predčasného splatenia úveru,
 • možnosť mimoriadnych splátok,
 • bezplatné poradenstvo.
 • Doklady:Podmienky: vek od 18 do 26 rokov,
 • predloženie Potvrdenia o dennej forme štúdia na vysokej škole,
 • predloženie Potvrdenia o príjme (Ak študent sám príjmy     nedosahuje a nedokladuje, tak do úverového vzťahu musí     pristúpiť vždy spoludlžník s pravidelným príjmom (rodič resp.     tretia osoba)
 • predloženie výpisov z účtu resp. výplatných pások za posledné 3     mesiace
 • Minimálny úver: 1 000 € ( 30 126,00 Sk)
  Maximálny úver: 5 000 € ( 150 630,00 Sk)
  Maximálna doba splatnosti:120 mesiacov
  doba splatnosti úveru minimálne 12 a maximálne až dvojnásobok doby štúdia, max. 10 rokov
  Úročenie:fixné
  Forma splácania:mesačné
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR