UniCredit Bank - Bezúčelový spotrebiteľský úver (SUUNIBSU)

Základné informácie
Spoločnosť:UniCredit Bank
Spotrebný úver na čo si len vyberiete bez preukazovania účelu použitia finančných prostriedkov u nás vybavíte rýchlo, diskrétne a s minimom potrebných dokumentov.
Doklady:
 • vek 18 – 65 rokov (pri splatnosti úveru)
 • slovenský alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo     dlhodobým pobytom na území SR
 • pravidelný mesačný príjem minimálne 350 € (zamestnanec),     minimálne 500 € (podnikateľ)
 • v stanovených prípadoch banka využíva ako zabezpečenie     najmä pristúpenie spoludlžníka, prip. ručiteľa a dohodu o     zrážkach zo mzdy
 • Minimálny úver: 650 € ( 19 581,90 Sk)
  Maximálny úver: 25 000 € ( 753 150,00 Sk)
  Maximálna doba splatnosti:84 mesiacov
  Úročenie:fixné
  Forma splácania:mesačné
  * Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR