Zaplatili ste poplatok za balík z Číny? Pozrite sa, za čo sa v skutočnosti platí!

, Redakcia

Objednávanie tovaru z Číny je aj na Slovensku veľmi populárne. S doručením tovaru až na Slovensko sa však spájajú aj administratívne povinnosti a poplatky. Finančná správa vysvetľuje, aký rozdiel je medzi platením cla a iných poplatkov.

Na daniarov sa obracajú spotrebitelia aj s otázkou, prečo musia zaplatiť na pošte pri prevzatí balíka napríklad z Číny aj 2-eurový poplatok, keď daň z pridanej hodnoty (DPH) už zaplatili pri nákupe predajcovi. Tovar v hodnote do 150 eur by pritom mal byť od cla oslobodený.

Finančná správa potvrdzuje, že tovar do hodnoty 150 eur je naozaj oslobodený od dovozného cla. „Ak ste zaplatili DPH priamo pri objednaní tovaru a predajca je registrovaný na takýto spôsob výberu DPH a má pridelené číslo IOSS v niektorom členskom štáte EÚ, pričom toto číslo je uvedené v colnom vyhlásení, ktoré sa musí na takúto zásielku podať colným orgánom, tak táto je pri dovoze od DPH už oslobodená,“ spresňujú daniari.

Spomínaný poplatok 2 eurá, ktorý spotrebiteľ zaplatil pre prevzatí balíka, je poplatok prepravcu – Slovenskej pošty, a. s., za poskytnutie jej služby v súvislosti s dovozom tovaru. „Colné orgány (finančná správa) ho nevyberajú a ani neurčujú. Označenie tohto poplatku ako clo alebo colný dlh je teda nesprávne,“ dodáva finančná správa.

Zakúpili ste si už niekedy tovar z Číny?

Slovenská pošta informuje, že v minulom roku upravila proces spracovania zásielok s obsahom neobchodného tovaru z tretích krajín. Od 1. mája 2023 opäť poskytuje svoje colno-deklaračné služby a ponúka možnosť zastupovania pri podávaní colného vyhlásenia pri zásielkach s obsahom neobchodného tovaru z tretích krajín s hodnotou vyššou ako 45 eur.

Ak sa zákazník rozhodne využiť jej služby a splnomocní poštu, tá zabezpečí za zákazníka podanie colného vyhlásenia a vykonanie úkonov a formalít súvisiacich s prepustením zásielky do voľného obehu.

Colný dlh uhrádza zákazník ešte pred doručením zásielky na dodaciu poštu bankovým prevodom priamo na účet Finančnej správy SR. „Vyclievacie stredisko pošle zákazníkovi všetky údaje potrebné na vykonanie prevodu ako aj sprievodný dokument s ďalšími užitočnými informáciami. Keď zákazník uhradí colný dlh a Finančná správa SR bude mať platbu pripísanú na účte, zásielka bude prepustená zo skladu a zaslaná na dodaciu poštu na doručenie. Zákazník pri preberaní zásielky uhradí Slovenskej pošte, a.s., poplatok PCS vo výške 2 eurá za poskytnuté colno-deklaračné služby,“ informuje pošta.

Informácie o poplatkoch Slovenskej pošty je možné nájsť na jej stránke, ako aj v cenníku poštových služieb a s nimi súvisiacich činností.

Viac o téme: balík , Čína , clá , Finančná správa SR , internetový obchod , Slovenská pošta

Súvisiace články

Aktuálne správy