Prekvapil vás vrchnák spojený s plastovou fľašou na obľúbenom nápoji? Zvykajte si. O rok budú musieť byť všade

Iniciatíva na minimalizovanie plastového odpadu pri povinnom zálohovaní PET fliaš nekončí. Najnovšie prišiel so zmenou na svojich baleniach aj najväčší výrobca sladených nápojov na svete. Mnohí si totiž všimli nové vrchnáky pevne spojené s plastovou fľašou. Nejde však iba o jeho nápad, ale o širokú iniciatívu Európskej únie. Podobné uzávery tak onedlho nájdeme na všetkých plastových fľašiach.

Spoločnosť Coca-Cola začala zavádzať vrchnáky pevne spojené s plastovými fľašami na trhoch Európskej únie v tomto roku. Stala sa tak jednou z prvých, ktorá k tomuto kroku pristúpila. Platí to aj o slovenskom trhu, kde rovnaké fľaše môžu zákazníci vidieť už od apríla. Rovnaké však začnú pribúdať aj u iných výrobcov a od leta budúceho roka budú dokonca povinné. Spoločnosti majú dovtedy čas na získanie spätnej väzby od konzumentov a vyladenie systému neodnímateľných vrchnákov. Ide totiž o dlhodobo plánovanú iniciatívu Európskej únie v boji proti plastovému odpadu.

Coca-Cola skoršie zavedenie neodnímateľných vrchnákov pritom komunikuje ako posun v napredovaní k jej ekologickým cieľom. Tento krok je v súlade s filozofiou spoločnosti, ktorá dlhodobo pracuje na projekte „Svet bez odpadu“. Medzi ciele firmy patrí aj zber a recyklácia každej použitej fľašky spoločnosti do roku 2030. Keďže spoločnosť neprodukuje iba samotný kolový nápoj, neodnímateľné vrchnáky ste si mohli všimnúť aj na plastových fľašiach nápojov Fanta či Sprite.

Povinne od júla 2024

Podobne ako zálohovacie automaty aj vrchnáky spojené s plastovými fľašami patria k spomínanej iniciatíve Európskej únie, ktorá sa snaží o zníženie znečisťovania prírody odpadom. Podľa európskeho nariadenia na podobný systém uzatvárania fliaš budú musieť prejsť všetky spoločnosti produkujúce plastové fľaše s obsahom do 3 litrov. Povinné budú od júla 2024. Týmto nariadením sa Európska únia snaží o ešte efektívnejšiu recykláciu a zber všetkých častí plastových fliaš.

Dôvod je zrejmý. Podľa správy zverejnenej na stránke Európskej komisie sú totiž plasty zodpovedné až za 85 percent morského odpadu. Problémom tak môže byť už aj samotná konzumácia rýb či iných živočíchov žijúcich vo svetových oceánoch. Podľa správy organizmy živočíchov totiž obsahujú mikroplasty, ktoré ľudia ich konzumáciou dostávajú aj do svojho tela.

Využívate nový systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek na Slovensku?

Iniciatíva sa preto netýka iba plechoviek, plastových fliaš a ich vrchnákov, ale aj plastových produktov, ktoré sa dajú vyrobiť z iných materiálov za dostupnú cenu. Obmedzenie či zákaz platí napríklad na plastové vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky či plastové tyčky balónov. Skupinu týchto produktov preto na regáloch členských štátov únie už nenájdete od 3. júla 2021.

Zvýšené nároky na výrobcov

Zmeny však nepociťujú iba spotrebitelia. Výrobcovia potravinových plastových obalov, tabakových výrobkov s filtrami, vlhčených utierok či balónikov budú musieť znášať náklady na likvidáciu tohto odpadu či zvýšenie povedomia o škodlivosti týchto produktov.

Podľa plánov Európskej únie by do roku 2030 mali byť všetky plastové obaly recyklovateľné a využívanie jednorazových plastov obmedzené na minimum. Veľkou zmenou bude aj zákaz úmyselného využívania mikroplastov. Tie sa vyskytujú najmä v skrášľovacích produktoch či niektorých liečivách.

neodnímateľné vrchnáky na plastových fľašiach
Podľa údajov Európskej komisie sú plasty zodpovedné až za 85 percent odpadu vo svetových oceánoch. Foto: pexels.com/Lucien Wanda

„Ak nezmeníme spôsob, akým vyrábame a používame plasty, potom ich do roku 2050 bude v našich oceánoch viac ako rýb. Musíme zastaviť prenikanie plastov do našej vody, do nášho jedla a dokonca do našich organizmov. Jediným dlhodobým riešením, ako znížiť objem plastového odpadu, je jeho intenzívnejšia recyklácia a opätovné využitie,“ uviedol ešte v roku 2018 na margo schválených zmien podpredseda Európskej komisie pre trvalo udržateľný rozvoj Frans Timmermans.

Systém zálohovania PET fliaš sa uchytil

Zrejme najviditeľnejšou zmenou v nakladaní s plastovým odpadom bolo pritom u nás doteraz zavedenie povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek. Slovensko nasledovalo systémom zálohovania viacero európskych krajín, v ktorých sa jednotlivé systémy odlišujú cenou či motiváciou výrobcov. Na Slovensku sa však zavedenie zálohovania podarilo presadiť pomerne rýchlo a tak sme sa od začiatku roka 2022 stali prvou krajinou v regióne, kde je zálohovanie pre producentov povinné. Na podobný zálohovací systém sa od roku 2025 chystá aj Česká republika.

Slovensko si na zálohovanie fliaš zvyklo veľmi rýchlo. Potvrdzujú to aj údaje z predchádzajúceho roka, počas ktorého so 70-percentným podielom vrátených plastových fliaš a plechoviek dokonca prekonalo očakávania analytikov. Spolu sa vyzbieralo viac ako 820 miliónov vratných obalov. Ako sa píše na oficiálnej stránke slovenskozalohuje.sk, záujem o zálohovanie je dobrým znakom k naplneniu cieľa 90-percentného zálohovania v roku 2025.

Čo všetko sa zavádza, resp. zaviedlo v Európskej únii v boji proti plastovému odpadu?
Zákaz niektorých plastových výrobkov: Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný. Zákaz sa bude vzťahovať na plastové vatové tyčinkypríbory, taniere, slamky, miešadlá a paličky na balóny, ktoré budú musieť byť vyrábané výlučne z udržateľnejších materiálov. Jednorazové nádoby na nápoje vyrobené z plastov budú na trhu povolené len vtedy, ak ich viečka a uzávery zostanú pripevnené k nádobe.
Ciele zníženia spotreby: Členské štáty budú musieť obmedziť používanie plastových nádob na potraviny a pohárov. Môžu napríklad stanoviť vnútroštátne ciele zníženia spotreby, poskytovať na mieste predaja alternatívne výrobky alebo zabezpečiť, aby sa plastové výrobky na jedno použitie neposkytovali zdarma.
Povinnosti výrobcov: Výrobcovia pomôžu pokryť náklady na nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj na opatrenia na zvyšovanie povedomia o jednorazových plastoch, ako sú nádoby na potraviny, sáčky a obaly potravín (napr. zo zemiakových lupienkov a sladkostí), nádoby na nápoje a poháre, tabakové výrobky s filtrami (napr. cigaretové ohorky), vlhčené utierky, balóny a ľahké plastové tašky. Podniky zároveň dostanú stimuly, aby vyvíjali menej znečisťujúce alternatívy týchto výrobkov.
Ciele v oblasti zberu: Členské štáty budú povinné do roku 2025 zabezpečiť zber 90 % jednorazových plastových fliaš z nápojov, napríklad prostredníctvom systémov zálohovania.
Požiadavky na označovanie: Niektoré výrobky budú musieť mať jasné a štandardizované označenie, ktoré obsahuje informácie o tom, ako odpad triediť, o negatívnom vplyve výrobku na životné prostredie a o prítomnosti plastov v ňom. Táto požiadavka sa bude vzťahovať na hygienické vložky, vlhčené utierky a balóny.
Opatrenia na zvyšovanie povedomia: Členské štáty budú musieť zvýšiť povedomie spotrebiteľov o negatívnom vplyve odpadu z jednorazových plastov a rybárskeho výstroja, ako aj o dostupných systémoch opakovaného použitia a možnostiach nakladania s odpadom pre všetky tieto výrobky.

Viac o téme: Európska únia EÚ, neodnímateľné vrchnáky, plastové fľaše, zálohovanie fliaš

Súvisiace články

Aktuálne správy