Nedostatky sa v máji 2024 zistili u 202 z 3 522 kontrol potravín

Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v máji 2024 vykonali 3522 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1269 právnych subjektov a 1977 prevádzok. Nedostatky sa zistili pri 202 kontrolách, z uvedeného počtu bolo zistených 674 nedostatkov. Uviedla to v aktuálnej správe Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

„Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 63 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 36 právnych subjektov a 52 prevádzok, nedostatky boli zistené u 20 maloobchodných prevádzok,“ spresnili v správe veterinári.

Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín sa podľa ŠVPS identifikovalo v hygiene budov a prevádzky, v označení, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v predaji po dátume spotreby.

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 204 blokových pokút v celkovej výške 2690 eur. Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. „V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 116 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 179 650 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 17 000 eur,“ dodala štátna veterinárna a potravinová správa.

Viac o téme: kontrola , máj 2024 , nedostatky , potraviny , Štátna veterinárna a potravinová správa ŠVPS SR

Súvisiace články

Aktuálne správy