Môžu za drahé lieky zákulisné dohody? Štát vyšetruje dodávateľov, má podozrenie na „ťažký kartel“!

, Redakcia

Protipomonopolný úrad začal správne konanie voči dodávateľom liekov. Má totiž podozrenie, že konkurenti medzi sebou uzatvárali dohody a koordinovali sa pri predkladaní ponúk vo verejných obstarávaniach.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začal minulý týždeň správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi pôsobiacimi na trhu dodávok a veľkodistribúcie liekov. „PMÚ v začatom správnom konaní aplikuje aj článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého sa posudzujú dohody obmedzujúce súťaž, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi,“ uvádza vo vyhlásení úrad.

PMÚ v rámci prešetrovania tohto prípadu vykonal neohlásené inšpekcie. Na základe vykonaného prešetrovania získal podľa vlastného vyhlásenia podklady a informácie nasvedčujúce tomu, že minimálne dvaja podnikatelia pôsobiaci v oblasti dodávok a distribúcie liekov koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk vo verejných obstarávaniach, spolupracovali pri určovaní cien, rozdelení trhu a zákazníkov a vymieňali si citlivé informácie.

Považujete lieky na Slovensku za predražené?

„V danom prípade môže ísť o horizontálnu dohodu medzi priamymi konkurentmi, ktorá patrí medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel a považuje sa za ťažký kartel,“ informuje úrad.

Začatie správneho konania však podľa úradu neznamená, že účastníci konania porušili súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým môže PMÚ dospieť v rozhodnutí.

Viac o téme: ceny , farmaceutický priemysel , kartelové dohody , lieky , Protimonopolný úrad SR PMÚ , vyšetrovanie

Súvisiace články

Aktuálne správy