Exotická gastroponuka: Európska únia pridala do zoznamu schválených potravín dva ďalšie druhy hmyzu

Európska únia pridala do zoznamu schválených potravín dva ďalšie druhy hmyzu. Podľa nariadenia Únie, ktoré v utorok nadobúda účinnosť, sa môžu požívať mrazení, sušení alebo na prášok zomletí cvrčkovia domáci (Acheta domesticus). O dva dni neskôr sa to isté bude týkať aj lariev potemníka stajňového (Alphitobius diaperinus).

Ďalších osem žiadostí o pripustenie ďalších druhov hmyzu únijné úrady skúmajú. Podobné pravidlá už existujú pre sarančatá sťahovavé a larvy múčneho chrobáka.

Cvrček domáci (Acheta Domesticus), Foto: pixabay.com/Hans

Výrobcovia musia EÚ požiadať o schválenie pre každý hmyz, ktorý chcú uviesť na trh. Ak sa hmyz používa v potravinách, musí to byť označené – názov druhu musí byť uvedený v zozname zložiek.

Bežná strava v mnohých krajinách

Hmyz je považovaný za výživný a bohatý na bielkoviny a je súčasťou bežnej stravy v mnohých krajinách. Môže tiež prispieť k udržateľnej strave, pretože ho možno chovať relatívne úsporným spôsobom.

Larvy potemníka stajňového (Alphitobius Diaperinus), Foto: Wilhelm Thomas Fiege / insektenwirtschaft.de, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Môže ale predstavovať riziko pre alergikov. Príslušné informácie o alergiách sa musia povinne uvádzať, zdôrazňuje Európska komisia.

Viac o téme: Európska komisia EK, Európska únia EÚ, gastro

Súvisiace články

Aktuálne správy