Stredoslovenská vodárenská spoločnosť plánuje v Žarnovici dobudovať kanalizáciu pre viac ako 600 domácností

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) plánuje v Žarnovici dobudovať kanalizáciu. Aktuálne sa preto uchádza o finančné zdroje z výzvy ministerstva životného prostredia určenej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd. „Pre aglomeráciu Žarnovica je vypracovaný projekt na stavebné povolenie a vydané právoplatné stavebné povolenie. Projekt zahŕňa 26 ulíc v meste Žarnovica a kompletnú rekonštrukciu existujúcej čistiarne odpadových vôd (ČOV),“ uviedol projektový manažér StVS Juraj Demian. Dodal, že dobudovaných bude celkom 18,78 kilometra stokovej siete pre viac ako 600 domácností.

Predpokladané náklady na stavbu sú vo výške 18 miliónov eur. „Aktuálne prebieha na našej žiadosti administratívna kontrola. To, či budeme projekt realizovať, závisí od toho, či nám bude žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválená,“ podotkol Demian. Ak bude spoločnosť so žiadosťou úspešná, nasledovať bude podľa neho proces verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác a dozoru stavby. „Následne prebehne kontrola verejného obstarávania. V ideálnom prípade by sa začala realizácia predmetnej stavby v priebehu roka 2025. Viaceré procesné úkony sú však plne závislé od efektívnosti štátneho aparátu a my ako prijímateľ ich nevieme ovplyvniť,“ podotkol.

Na prípadné dobudovanie kanalizácie sa pripravuje aj samospráva. V uplynulých týždňoch distribuovala obyvateľom dotknutých častí zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy. „Do domácností v rámci mesta sa doručilo 608 zmlúv o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Zatiaľ sa nám vrátilo 400 zmlúv,“ priblížila primátorka Žarnovice Alena Kazimírová. Dodala, že zmluvy môžu obyvatelia na mestský úrad doručiť ešte do konca februára. Samospráva tak chce vyjsť v ústrety tým, ktorí na podanie zmlúv pozabudli, keďže pôvodne ich mali podať do konca januára.

„StVS, a. s., Banská Bystrica bola oprávneným žiadateľom na podanie projektu Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV, my ako samospráva musíme už len čakať a veriť, že projekt bude úspešný,“ poznamenala primátorka s tým, že v prípade realizácie kanalizácie sa budú môcť napojiť aj tí, ktorí zmluvy teraz nepodpísali. „No môžeme skonštatovať, že výhodou pre tých, ktorí teraz podpíšu zmluvy o uzatvorení budúcich zmlúv, je, že v zmluve sa StVS, a. s., zaväzuje, že v rámci stavby na svoje náklady vybuduje ako súčasť verejnej kanalizácie časť kanalizačnej prípojky od miesta jej pripojenia na kanalizačnú stoku po hranicu nehnuteľnosti,“ vysvetlila Kazimírová.

Viac o téme: kanalizácia , StVS , Žarnovica , zmluvy

Súvisiace články

Aktuálne správy