Prezidentka podpísala viaceré zmeny: Týkajú sa emisných kvót i územnej dokumentácie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Cieľom zmeny je prispôsobiť Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 – 2030. Priniesť má tiež technicko-administratívne zmeny vychádzajúce z európskej legislatívy a ďalšie vylepšenia plynúce z praxe. 

„Obchodovanie s emisnými kvótami je v Európskej únii, teda aj na Slovensku, základným nástrojom na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle, energetike a leteckej doprave,“ uviedol envirorezort. Je to trhový nástroj, kde sa časť kvót prideľuje bezplatne a časť si musia účastníci systému kupovať v rámci Európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS).

Upravuje sa výška percenta použiteľného výnosu z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami a tiež výška percenta použiteľného výnosu z tohto obchodovania na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzkam, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie z 25 na 35 percent.

Pribudnúť má nová možnosť

Pribudnúť má nová možnosť opatrení na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka. Zavádza sa i možnosť financovania zabezpečenia zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase opatreniami ochrany a starostlivosti o chránené územia.

Okrem iného sa novelizáciou vypúšťa dobrovoľné prihlásenie do systému obchodovania s emisnými kvótami. Zároveň má novela zrovnoprávňovať všeobecné kvóty a kvóty pre leteckú dopravu pri odovzdávaní celkových overených emisií, upravuje a zároveň zjednodušuje povinnosti, ktoré sú naviazané na prideľovanie bezodplatných kvót.

Úprava podávania podnetov na zmenu územnej dokumentácie

Podnet na zmenu a doplnenie územnoplánovacej dokumentácie tak, aby bol záväzný pre obstarávateľa tejto dokumentácie, budú môcť formou uznesenia predložiť len zastupiteľstvá obce, mesta alebo samosprávneho kraja. Teda subjektu, ktorý je zo zákona obstarávateľom takejto dokumentácie. Vyplýva to z novely zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Poslanci k novele stavebného zákona schválili aj pozmeňujúci návrh jedného z predkladateľov Milana Vetráka (OĽANO). Zmenil sa ním pôvodný zámer, aby aj zastupiteľstvo mestskej časti Bratislavy a Košíc mohlo schvaľovať uznesením podnety na obstarávanie územnosprávnej dokumentácie alebo jej aktualizácie v rozsahu, v akom sa dotýka územia danej mestskej časti. 

„Ak sa však miestne zastupiteľstvá uznesú na takomto podnete, bude mestské zastupiteľstvo v Bratislave a Košiciach povinné prerokovať ich podnet na najbližšom rokovaní a prijať k takémuto podnetu príslušné uznesenie,“ doplnil Vetrák. Z pôvodného návrhu sa vypustili tiež body, ktoré sa týkali určenia tzv. zástupcu verejnosti. Verejnosť sa tak bude môcť zapájať do procesov v územnom konaní podľa platnej právnej úpravy.

Viac o téme: emisné kvóty, EU ETS, novela zákona, OĽANO, Zuzana Čaputová

Súvisiace články

Aktuálne správy