Kupovali ste vlani nehnuteľnosť? Nezabudnite na daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára, pripomenula hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Martina Rybanská.

FS informovala o dvoch prípadoch podávania daňového priznania za nehnuteľnosť. Ak sa fyzická alebo právnická osoba stala počas vlaňajšieho roka vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, stala sa daňovníkom, ktorému 1. januára 2023 vznikla daňová povinnosť a do konca januára je povinný podať správcovi dane na území, na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, daňové priznanie.

Ak daňovník v minulosti podal správcovi dane priznanie a v roku 2022 sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom tej ďalšej alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, je povinný do 31. januára podať čiastkové daňové priznanie.

Dáta na určenie dane

V daňovom priznaní je daňovník povinný uviesť dáta na určenie dane. O jej výške rozhodne správca dane, ktorému musí daňovník do 15 dní zaplatiť daň od dňa platnosti rozhodnutia.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) konkretizovalo dve pochybenia, akých sa daňovníci dopúšťajú. „Najčastejšie problémy sú spojené s určením druhu pozemku pri dani z pozemkov, s určením účelu využitia stavby. Stáva sa, že daňovníci nepostupujú pri určovaní druhu pozemku zo skutočností uvedených na liste vlastníctva, ale zo skutočností, na čo sa daný druh pozemku využíva,“ konkretizovalo združenie.

Viac o téme: daň z nehnuteľnosti, dane, finančná správa, Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace články

Aktuálne správy