Kúpeľnú ulicu a priemyselný park v Partizánskom spojí cyklistický chodník

Kúpeľnú ulicu s priemyselným parkom v katastri Malých Bielic v Partizánskom spojí nová komunikácia a cyklotrasa s chodníkom. S ich výstavbou chce začať samospráva v tomto roku, na realizáciu investície získala od zamestnaneckej nadácie súkromnej spoločnosti dotáciu vo výške 379 000 eur, ďalších 200 000 eur pridá z rozpočtu mesta. Informoval o tom primátor Jozef Božik. „Cyklistický chodník bude nepriamym pokračovaním cyklotrasy, ktorú vlani vybudoval Trenčiansky samosprávny kraj popri rieke Nitra, končiacej pri pumptracku,“ uviedol Božik. Stavba sa bude podľa neho začínať na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach v mieste za železničným priecestím smerom k spoločnosti na výrobu okien.      

„Nový cyklochodník bude vybudovaný ako obojsmerný v šírke 3,5 metra a vyústi na Malobielickej ulici, kde bude pokračovať segregovaným chodníkom pre cyklistov aj pre peších popred spoločnosť až po kruhové obratisko,“ priblížil ďalej primátor. Popri cyklochodníku mesto podľa neho vybuduje dve oddychové zóny. Prvá, ktorá je väčšia, sa bude nachádzať v prvej časti smerom od Kúpeľnej ulice, druhá bude na konci pri kruhovom obratisku. „Celý cyklochodník v dĺžke 1,107 kilometra bude vybudovaný v dvoch etapách. Prvá etapa bude v roku 2024 a zahŕňa časť cyklochodníka od Kúpeľnej ulice po Malobielickú ulicu a časť od vstupu do firmy po kruhové obratisko. Druhá etapa zahŕňa úsek popred spoločnosť,“ dodal. Presnú sumu celkových nákladov investície samospráva vyčísli po ukončení verejného obstarávania.

Viac o téme: cyklochodník , Malé Bielice , Partizánske , výstavba

Súvisiace články

Aktuálne správy