Ikonická „Kukurica“ v Bratislave má prejsť obnovou za desiatky miliónov: Bude v nej nové sídlo ministerstva! (foto)

, Redakcia

Roky chátrajúca výšková budova v hlavnom meste by mala prejsť veľkou rekonštrukciou. Využiť sa na ňu majú aj prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti.

Bratislavčania jej nepovedia inak ako „Kukurica“. Unikátna budova situovaná v areáli ministerstva obrany, oficiálne pomenovaná ako Internát Hviezda, si ju vyslúžila svojim vzhľadom. Niekdajšia ubytovňa pre potreby ministerstva a armády je totiž zo všetkých strán obsypaná malými balkónmi. O jej rekonštrukcii sa hovorí už roky, keďže bola nevyužívaná a iba chátrala, čo si môžete prezrieť aj v našej galérii nižšie.

Aktuálne však výškovej budove neďaleko Trnavského mýta v Bratislave svitá na lepšie časy. Vláda totiž v stredu schválila zámer projektu jej obnovy za desiatky miliónov eur, z významnej časti má byť financovaná aj z Plánu obnovy a odolnosti. Pokračuje sa tak v projekte, ktorý naštartovalo ešte predchádzajúce vedenie rezortu obrany za ministrovania Jaroslava Naďa. Proces obstarania projektantskej spoločnosti a architektonického projektu bol totiž realizovaný ešte v roku 2021.

Komplexná rekonštrukcia budovy by pritom podľa aktuálnych odhadov ministerstva obrany mala stáť niečo vyše 58 miliónov eur. Rezort sa chce uchádzať aj o financovanie z plánu obnovy v sume 24 miliónov eur. Zvyšok by mal zafinancovať štát. „Finančné prostriedky nad rámec oprávnených výdavkov Plánu obnovy a odolnosti budú požadované opätovným schválením vlády na dofinancovanie zo štátneho rozpočtu,“ uvádza sa v schválenom zámere.

Považujete takmer 60-miliónovú investíciu do obnovy „Kukurice“ za správne využité peniaze?

Celú projektovú dokumentáciu k projektu aj so zapracovanými požadovanými zmenami by mal mať štát k dispozícii už do konca júla tohto roka. Aktuálne už v objekte prebiehajú búracie práce, ktorých ukončenie sa plánuje do konca augusta. Samotnej rekonštrukcii však ešte bude predchádzať výber zhotoviteľa, čo si vyžiada celý proces verejného obstarávania. Podpis zmluvy so zhotoviteľom sa dá podľa ministerstva očakávať v januári až februári 2025.

„Zmluva bude uzatvorená po ukončení procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa diela a ukončená po realizácii diela odovzdaním a prevzatím bez vád a nedorobkov. Termín ukončenia prác financovaných z Plánu obnovy a odolnosti je marec 2026,“ uvádza v zámere projektu rezort obrany. Komplexná rekonštrukcia bude pritom zahŕňať okrem obnovy samotnej budovy tiež výmenu inžinierskych sietí, rozvodov, prípojok, oporných múrov či priľahlých spevnených plôch a komunikácií vrátane sadových úprav.

Takmer 50-ročná budova

Budova Internátu Hviezda, známa ako „Kukurica“, bola navrhnutá architektmi Cyrilom Sirotným a Jánom Strculom v roku 1970. Ide o stavbu kruhového pôdorysu, ktorá bola vyprojektovaná v roku 1972 a odovzdaná do užívania v roku 1978. Pôvodne slúžila ako internát pre 748 osôb vojenskej akadémie. Ide o historickú budovu zapísanú v Registri modernej architektúry.

„Objekt je v súčasnosti v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave neumožňujúcom plnohodnotné užívanie. Najvážnejšie problémy predstavuje zastaraný a skorodovaný obvodový plášť, nevyhovujúce rozvody inžinierskych sietí, zatekanie a degradácia nosných konštrukcií na najvyšších podlažiach,“ píše ministerstvo obrany v zámere.

Po novom by ale „Kukurica“ už nemala slúžiť ako ubytovňa, ale ako administratívna budova. Využívať by ju mali zamestnanci rezortu obrany. „Cieľom je zabezpečiť komplexnú revitalizáciu objektu pri zachovaní jeho architektonickej a historickej hodnoty a vytvorenie moderného a funkčného komplexu pre potreby nového sídla Ministerstva obrany SR,“ uvádza sa vo vládou schválenom dokumente.

Viac o téme: Bratislava , Internát Hviezda , Ministerstvo obrany SR MO , Plán obnovy a odolnosti SR , rekonštrukcia , rekonštrukcie budov

Súvisiace články

Aktuálne správy