Spoločnosť De Jong plánuje v Prešove investíciu v hodnote 63 miliónov eur

Spoločnosť De Jong Slovakia plánuje vynaložiť investície vo výške 63,09 milióna eur na vybudovanie nového závodu na výrobu nerezových zásobníkov vody pre tepelné čerpadlá v Prešove. Na tento zámer firma požiadala o investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 11,42 milióna eur, ktorá bola predbežne Ministerstvom financií SR schválená v plnej výške. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.

De Jong plánuje zrealizovať svoj investičný zámer v rokoch 2024 až 2026 a finančné prostriedky vynaložiť na obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení. V priamej súvislosti s investíciou plánuje do konca roka 2028 vytvoriť 150 nových pracovných miest.

Počiatočná výrobná kapacita nového závodu bude 350 000 kusov nerezových zásobníkov ročne v očakávanej hodnote viac než 100 miliónov eur. Závod bude môcť zavedením druhej zmeny potenciálne zvýšiť kapacitu až na 700 000 kusov ročne. Investičný zámer plánuje spoločnosť realizovať v prenajatých existujúcich priestoroch určených na priemyselnú výrobu. Začiatok výroby je naplánovaný na január 2026 a celá produkcia novozriadenej prevádzkarne bude určená na export v rámci Európskej únie.

Firma De Jong je súčasťou medzinárodnej skupiny Rheem Manufacturing Company so sídlom v Spojených štátoch amerických. Od roku 1988 sa skupina Rheem stala súčasťou skupiny Paloma Industries z Nagoje, Japonsko, ktorá je najväčším svetovým výrobcom plynových spotrebičov. Skupina Rheem je v USA najväčším výrobcom produktov v oblasti ohrevu vody a jej výrobky sú predávané v 88 krajinách sveta.

Viac o téme: daňové úľavy , De Jong Slovakia , investícia , Ministerstvo financií SR MF , Prešov , výrobný závod

Súvisiace články

Aktuálne správy