Produkcia priemyslu v eurozóne aj v celej únii v marci medzimesačne vzrástla

Priemyselná produkcia v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v marci 2024 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla, ale medziročne klesla.

Podľa prvého odhadu sa priemyselná produkcia po úprave o sezónne vplyvy v marci 2024 v porovnaní s februárom zvýšila o 0,6 % v eurozóne a o 0,2 % v EÚ. Medzimesačné tempo jej rastu sa pritom spomalilo z februárového 1 % v eurozóne a 0,9 % v EÚ.

V medziročnom porovnaní klesla v marci 2024 priemyselná produkcia v eurozóne aj v EÚ zhodne o 1 %.

K marcovému medzimesačnému nárastu priemyselnej produkcie v eurozóne prispelo zvýšenie produkcie kapitálových tovarov o 1 %. No zároveň klesla výroba polotovarov (-0,5 %), energií (-0,9 %), tovarov dlhodobej spotreby (-1,1 %) aj krátkodobej spotreby (-2,7 %).

V únii sa zvýšila produkcia kapitálových tovarov

V EÚ sa zvýšila produkcia kapitálových tovarov o 0,7 % a znížila sa produkcia polotovarov (-0,5 %), energií (-0,2 %), tovarov dlhodobej spotreby (-1 %) a krátkodobej spotreby (-2,7 %).

Najvyšší medzimesačný nárast priemyselnej produkcie zaznamenali v marci Írsko (12,8 %), Belgicko (6,8 %) a Luxembursko (4,5 %). A najstrmší pokles vykázali Slovinsko (-5,9 %), Poľsko (-5,1 %) a Dánsko (-4,3 %).

Aj v medziročnom porovnaní sa v eurozóne v marci 2024 zvýšila len výroba kapitálových tovarov o 1,8 %, zatiaľ čo klesla produkcia polotovarov (-2,3 %), energií (-3,5 %), tovarov dlhodobej spotreby (-8,3 %) a krátkodobej spotreby (-7 %).

Medziročne sa znížila produkcia najmä tovarov krátkodobej spotreby

V EÚ v marci medziročne vzrástla výroba kapitálových tovarov o 1,5 % a znížila sa produkcia polotovarov (-2,2 %), energií (-2,6 %), tovarov dlhodobej spotreby (-7,5 %) a krátkodobej spotreby (-5,1 %).

Najväčší medziročný pokles priemyslu bol zaznamenaný vo Fínsku (-7,7 %), Bulharsku (-7,6 %) a Rakúsku (-7 %). Naopak, najviac vzrástol výkon priemyslu v Írsku (37 %), na Cypre (8,5 %) a v Rumunsku (3,5 %).

Na Slovensku priemyselná produkcia v marci medzimesačne klesla o 1,2 % a medziročne o -6,9 %.

Viac o téme: Európska únia EÚ , eurozóna , priemysel , priemyselná produkcia , tovary

Súvisiace články

Aktuálne správy