Pôdohospodárska platobná agentúra bude prijímateľom priamych podpôr v kampani 2024 zasielať notifikácie

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristupuje k novej forme komunikácie s prijímateľmi priamych podpôr – bude im v kampani 2024 zasielať notifikácie.

Žiadateľom bude platobná agentúra zasielať informačný mail na mailovú adresu, ktorú uviedli v registračnom formulári. Už v tomto roku budú prijímatelia dostávať hromadným mailom notifikácie, ktoré ich v dostatočnom časovom predstihu upozornia na dôležité termíny v kampani. Pôjde napríklad o termíny na prekladanie žiadostí, na predkladanie príloh, termíny na zmeny na žiadosti a podobne.

Týmto spôsobom chce PPA pomôcť prijímateľom predchádzať prípadným sankciám za nedodržanie termínu. Oznámenie bude prijímateľom doručené vždy niekoľko dní vopred aj s informáciou, o akú prílohu ide, aby prijímatelia stihli vybaviť potrebné náležitosti v termíne.

Cieľom zavedenia novej formy komunikácie je podľa PPA posunúť sa bližšie k proklientskej organizácii a k vyššej kvalite vzťahu medzi agentúrou a žiadateľom tak, aby bol plnohodnotným partnerom agentúry.

PPA dodala, že je dôležité, aby si prijímatelia kontrolovali, či mailová adresa, ktorú uvádzajú ako kontaktnú, je aktuálna a v prípade zmeny ju aktualizovali.

Viac o téme: komunikácia , Pôdohospodárska platobná agentúra PPA , pôdohospodárstvo , Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy