Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily tlačí na rast miezd v odvetví

Priemerná mesačná mzda v chemickom a farmaceutickom priemysle za prvý štvrťrok 2024 medziročne stúpla o približne 13 %. S rastom priemernej mzdy však klesla pridaná hodnota, medziročne o 21 %, čo je spôsobené nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a nedostatočnými investíciami do technológií a vybavenia. Informoval o tom v utorok prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR Roman Karlubík.

„Kým inflácia poklesla do mája 2024 až na prijateľných 2,2 %, čím čiastočne stabilizovala ceny vstupných materiálov potrebných na výrobu, ostatné negatívne vplyvy pretrvávali. Priemysel je negatívne ovplyvnený nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a odchodom veľkého počtu zamestnancov do predčasného dôchodku. Ovplyvňuje ho aj naviazanie príplatkov na minimálnu mzdu, bez akejkoľvek diskusie s priemyselnou sférou,“ komentoval Karlubík.

V chemickom a farmaceutickom priemysle klesol v prvom kvartáli 2024 celkový počet podnikov a počet zamestnancov pracujúcich v tomto odvetví. Tržby dosiahli podobné hodnoty ako v minulom roku, približne 3,3 miliardy eur. Okrem rastu miezd ovplyvňuje podľa prezidenta zväzu toto odvetvie aj vojna na Ukrajine a Blízkom východe, ktorá zvyšuje riziko útokov na dopravné trasy a narušenie zásobovania.

ZCHFP očakáva náročný aj zvyšok roka. Okrem iného hovorí o konkurenčnom tlaku, najmä z krajín s nižšími výrobnými nákladmi, s ktorým sa musí vysporiadať. Z dlhodobého hľadiska sa zväz obáva nutnej radikálnej transformácie celého odvetvia dôsledkom aplikovania európskeho Green Dealu. Za problematickú považuje pretrvávajúcu nejasnosť jeho finálnej legislatívnej formy a cieľov, ktoré sa neustále menia.

„Trh práce sa vplyvom nedostatku kvalifikovaných zamestnancov, nízkeho záujmu študentov o technické smery, odchodu mladých ľudí z krajiny a vysokému počtu zamestnancov v dôchodkovom veku dramaticky mení k horšiemu. Je načase uľahčiť a vyjasniť pravidlá zamestnávania kvalifikovaných ľudí zo zahraničia, ktorí sú kultúrne blízki a vhodní pre integráciu a mohli by nahradiť klesajúcu domácu populáciu,“ skonštatoval Karlubík.

Viac o téme: mzdy , nedostatok , pracovníci , transformácia , ZCHFP

Súvisiace články

Aktuálne správy