VÚB AM - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)

Ročná výkonnosť: 11,92 %
 
PoradieRebríček
94.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
20.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Zmiešaných fondov
3.Výkonnosť za rok pre kategóriu Zmiešaných fondov
26.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov
76.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Zmiešaných fondov
46.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov
106.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výkonnosť
129.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
44.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
138.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
318.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
257.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
425.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
240.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
55.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov
Volatilita
115.Volatilita fondov kategórie Zmiešaných fondov
442.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
18.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
10.Čisté predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
17.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
11.Najpredávanejšie z kategórie Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
14.Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň)
21.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
10.Kumulované predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (od začiatku roka)
17.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
173.Správcovské poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
810.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
111.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Zmiešaných fondov
392.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
817.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
171.Výstupné poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
Najnavštevovanejšie
5.Najnavštevovanejšie
7.Najpoužívanejšie
Najobľúbenejšie
169.Najobľúbenejšie
8.Najkomentovanejšie