VÚB AM - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)

Ročná výkonnosť: 14,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.10.2019
podielový list:
0,0500 EUR 
vlastné imanie:
82 104 307 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
Filozofia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
7,7687. novembra 2001rastový
Výkonnosť k 11.10.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,51>0,30
Mesiac0,41>-0,24
Tri mesiace1,09>-1,99
Šesť mesiacov4,06>-2,04
Rok14,00>-2,36
Tri roky13,18>-0,85
Tri roky (p.a.)4,21>-0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 690 289,92 578 834,60
Odkupy 297 768,39 239 225,78
Čisté predaje 392 521,53 339 608,81
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov
Správcovský+depozitársky2,25 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností