VÚB AM - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)

Ročná výkonnosť: -6,04 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0448 EUR 
vlastné imanie:
59 485 968 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
Filozofia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,2217. novembra 2001rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,85>0,47
Mesiac0,23>-0,55
Tri mesiace2,03>-3,68
Šesť mesiacov-1,17>-5,71
Rok-6,04>-6,86
Tri roky21,43>-0,87
Tri roky (p.a.)6,69>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 206 988,16 397 929,04
Odkupy 67 934,16 91 759,03
Čisté predaje 139 054,00 306 170,01
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov
Správcovský+depozitársky2,25 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností