VÚB AM - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)

Ročná výkonnosť: 14,06 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0510 EUR 
vlastné imanie:
87 122 356 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
Filozofia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
7,9667. novembra 2001rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,04<0,51
Mesiac1,09>0,49
Tri mesiace3,58>-1,04
Šesť mesiacov7,16>-0,50
Rok14,06>-1,45
Tri roky15,83>-0,36
Tri roky (p.a.)5,02>-0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 654 561,83 635 646,63
Odkupy 161 771,89 253 664,40
Čisté predaje 492 789,94 381 982,23
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov
Správcovský+depozitársky2,25 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností