VÚB AM - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)

Ročná výkonnosť: 14,15 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0462 EUR 
vlastné imanie:
39 157 701 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
Filozofia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,2747. novembra 2001rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,77<0,00
Mesiac-0,55<0,18
Tri mesiace-1,92<-1,75
Šesť mesiacov0,86>-0,60
Rok14,15>-0,14
Tri roky14,77>-0,47
Tri roky (p.a.)4,70>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 235 076,88 163 421,13
Odkupy 260 628,72 173 139,55
Čisté predaje- 25 551,84- 9 718,42
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov
Správcovský+depozitársky2,25 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností