VÚB AM - Vyvážený Rastový fond (OFVUBAMVR)

Ročná výkonnosť: 6,81 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0468 EUR 
vlastné imanie:
44 352 391 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
Filozofia fondu

Fond je orientovaný na investície do dlhových cenných papierov a akcií (približne v pomere 50:50) rozvíjajúcich sa štátov, trhov, regiónov, odvetví a spoločností so zvýšenou orientáciou na trhy Strednej a Východnej Európy. Investície fondu sú zamerané najmä na likvidné cenné papiere, ktoré prinášajú nadpriemerný výnos, alebo majú vysoký potenciál rastu ceny.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,0987. novembra 2001rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,93<-0,52
Mesiac0,03>-0,17
Tri mesiace3,01>-1,16
Šesť mesiacov0,73>-2,03
Rok6,81>-0,14
Tri roky13,10>-0,78
Tri roky (p.a.)4,19>-0,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 275 649,18 243 901,14
Odkupy 97 989,71 136 992,45
Čisté predaje 177 659,47 106 908,68
Poplatky
Vstupný 3,30 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov
Správcovský+depozitársky2,25 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaSprávcovská spoločnosť zverejňuje kurzy raz týždenne, kurz platí pre aktuálny týždeň
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností