VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond (OFVUBAMDKF)

Ročná výkonnosť: 2,54 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.2.2020
podielový list:
0,0366 EUR 
vlastné imanie:
58 043 779 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie zaknihovaná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,9791. septembra 2003rastový
Výkonnosť k 14.2.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,05<0,27
Mesiac0,25<0,66
Tri mesiace0,27<0,55
Šesť mesiacov-0,48<0,88
Rok2,54>1,96
Tri roky-1,12<2,79
Tri roky (p.a.)-0,37<0,87
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 64 630,25 157 824,80
Odkupy 378 840,34 264 649,34
Čisté predaje- 314 210,09- 106 824,53
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,40 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností