VÚB AM - Rezervný fond (OFVUBAMPPF)

Ročná výkonnosť: -0,26 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 8.3.2019
podielový list:
0,0368 EUR 
vlastné imanie:
187 633 947 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inézahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,061 rastový
Výkonnosť k 8.3.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň0,04<0,09
Mesiac0,16<0,32
Tri mesiace0,33<0,44
Šesť mesiacov0,13<0,52
Rok-0,26<0,69
Tri roky0,08<4,10
Tri roky (p.a.)0,03<1,28
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 695 712,28
Odkupy 1 169 549,79 1 330 780,18
Čisté predaje- 1 169 549,79- 635 067,90
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,27 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností