VÚB AM - Peňažný eurový fond (OFVUBAMPK)

Ročná výkonnosť: -0,26 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.3.2017
podielový list:
0,0431 EUR 
vlastné imanie:
0 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
Filozofia fondu

Fond je orientovaný na investície do konzervatívnych dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu denominovaných v slovenských korunách, prinášajúcich pravidelný výnos, najmä vládou garantovaných dlhopisov, dlhopisov bonitných bánk a spoločností s maximálnou dobou do splatnosti 2 roky.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
inéSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,0235. novembra 2001rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória iné - priemer
Týždeň-0,06
Mesiac-0,05<0,16
Tri mesiace-0,08<0,42
Šesť mesiacov-0,22<0,55
Rok-0,26<0,89
Tri roky0,78<3,46
Tri roky (p.a.)0,26<1,07
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 63 020,15 174 862,01
Odkupy 122 024 640,50 3 015 163,41
Čisté predaje- 121 961 620,35- 2 840 301,40
Poplatky
Vstupný 0,25 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupPrestup medzi fondami sa uskutočňuje za poplatok 0,2% z aktuálnej ceny vrátených podielov
Správcovský+depozitársky0,61 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaBývalý VÚB AM - Peňažný korunový fond
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností