VÚB AM - Magnifica Edícia III (OFVUBAMMEI1)

Ročná výkonnosť: -5,58 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0963 EUR 
vlastné imanie:
68 473 223 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,548 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,71>0,47
Mesiac0,27>-0,55
Tri mesiace-1,16>-3,68
Šesť mesiacov-3,31>-5,71
Rok-5,58>-6,86
Tri roky--0,87
Tri roky (p.a.)--0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 243 941,67 65 638,86
Čisté predaje- 243 941,67- 65 638,86
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,92 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností