VÚB AM - Magnifica Edícia III (OFVUBAMMEI1)

Ročná výkonnosť: 1,92 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,1009 EUR 
vlastné imanie:
68 950 550 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,986 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,63>0,31
Mesiac1,76>0,86
Tri mesiace1,93>-0,86
Šesť mesiacov2,23>-1,19
Rok1,92>-3,12
Tri roky--0,47
Tri roky (p.a.)--0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 42 450,79 80 042,74
Čisté predaje- 42 450,79- 80 042,74
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,92 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností