VÚB AM - Magnifica Edícia II (OFVUBAMEI)

Ročná výkonnosť: -0,76 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0967 EUR 
vlastné imanie:
47 887 925 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,533 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,22<0,31
Mesiac0,84<0,86
Tri mesiace0,36>-0,86
Šesť mesiacov-0,22>-1,19
Rok-0,76>-3,12
Tri roky-3,26<-0,47
Tri roky (p.a.)-1,10<-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 55 497,61 65 236,07
Čisté predaje- 55 497,61- 65 236,07
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,92 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností