VÚB AM - Magnifica Edícia II (OFVUBAMEI)

Ročná výkonnosť: 1,41 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 14.2.2020
podielový list:
0,0980 EUR 
vlastné imanie:
41 293 181 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,933 rastový
Výkonnosť k 14.2.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,36<0,62
Mesiac0,49<0,54
Tri mesiace0,97>-0,31
Šesť mesiacov2,10>0,16
Rok1,41>0,11
Tri roky-2,56<-0,56
Tri roky (p.a.)-0,86<-0,68
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 2 180 066,46 135 416,91
Čisté predaje- 2 180 066,46- 135 416,91
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,92 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností