VÚB AM - Magnifica Edícia II (OFVUBAMEI)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,1010 EUR 
vlastné imanie:
56 577 856 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,19<0,00
Mesiac0,14<0,18
Tri mesiace0,43>-1,75
Šesť mesiacov1,00>-0,60
Rok--0,14
Tri roky--0,47
Tri roky (p.a.)--0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 1 415 868,89
Odkupy 6 063,17 15 578,60
Čisté predaje- 6 063,17 1 400 290,29
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,92 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností