VÚB AM - Magnifica Edícia II (OFVUBAMEI)

Ročná výkonnosť: -5,89 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0959 EUR 
vlastné imanie:
49 466 324 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,413 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,23<0,47
Mesiac0,05>-0,55
Tri mesiace-0,25>-3,68
Šesť mesiacov-2,19>-5,71
Rok-5,89>-6,86
Tri roky--0,87
Tri roky (p.a.)--0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 71 912,76 57 553,07
Čisté predaje- 71 912,76- 57 553,07
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,92 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností