VÚB AM - Magnifica Edícia I (OFVUBAMMEI)

Ročná výkonnosť: 2,56 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,1044 EUR 
vlastné imanie:
31 142 502 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
4,388 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,47>0,31
Mesiac1,59>0,86
Tri mesiace2,09>-0,86
Šesť mesiacov2,78>-1,19
Rok2,56>-3,12
Tri roky4,50>-0,47
Tri roky (p.a.)1,48>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 76 297,44 41 275,78
Čisté predaje- 76 297,44- 41 275,78
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,92 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností