VÚB AM - Magnifica Edícia I (OFVUBAMMEI)

Ročná výkonnosť: -5,50 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0989 EUR 
vlastné imanie:
30 990 569 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,623 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,63>0,47
Mesiac0,30>-0,55
Tri mesiace-0,88>-3,68
Šesť mesiacov-3,31>-5,71
Rok-5,50>-6,86
Tri roky--0,87
Tri roky (p.a.)--0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 51 634,84 29 984,56
Čisté predaje- 51 634,84- 29 984,56
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,92 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností