VÚB AM - Magnifica Edícia I (OFVUBAMMEI)

Ročná výkonnosť: 5,09 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,1047 EUR 
vlastné imanie:
30 802 719 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,642 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,09<0,51
Mesiac0,32<0,49
Tri mesiace1,30>-1,04
Šesť mesiacov3,58>-0,50
Rok5,09>-1,45
Tri roky5,42>-0,36
Tri roky (p.a.)1,77>-0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 7 759,83 40 740,24
Čisté predaje- 7 759,83- 40 740,24
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,92 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností