VÚB AM - Konzervatívne portfólio (OFVUBAMKP)

Ročná výkonnosť: -2,27 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0374 EUR 
vlastné imanie:
194 586 557 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,178 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,25<0,47
Mesiac0,03>-0,55
Tri mesiace-0,43>-3,68
Šesť mesiacov-1,21>-5,71
Rok-2,27>-6,86
Tri roky-1,24<-0,87
Tri roky (p.a.)-0,42>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 182 323,61 362 013,32
Odkupy 1 060 142,15 1 295 099,57
Čisté predaje- 877 818,54- 933 086,25
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,98 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností