VÚB AM - Konzervatívne portfólio (OFVUBAMKP)

Ročná výkonnosť: 0,86 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0381 EUR 
vlastné imanie:
159 990 006 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,274 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,08<0,31
Mesiac0,24<0,86
Tri mesiace0,53>-0,86
Šesť mesiacov0,73>-1,19
Rok0,86>-3,12
Tri roky0,23>-0,47
Tri roky (p.a.)0,08>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 198 493,36 261 212,35
Odkupy 1 290 353,61 1 365 865,46
Čisté predaje- 1 091 860,25- 1 104 653,11
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,98 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností