VÚB AM - Konzervatívne portfólio (OFVUBAMKP)

Ročná výkonnosť: 0,67 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0382 EUR 
vlastné imanie:
256 019 750 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,058 rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,01>-0,52
Mesiac-0,02>-0,17
Tri mesiace0,23>-1,16
Šesť mesiacov0,22>-2,03
Rok0,67>-0,14
Tri roky0,27>-0,78
Tri roky (p.a.)0,09>-0,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 650 326,30 2 841 218,33
Odkupy 2 062 009,23 1 119 442,56
Čisté predaje- 1 411 682,93 1 721 775,77
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,98 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností