VÚB AM - Konzervatívne portfólio (OFVUBAMKP)

Ročná výkonnosť: -0,33 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2019
podielový list:
0,0379 EUR 
vlastné imanie:
182 069 567 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,182 rastový
Výkonnosť k 12.4.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,08<0,31
Mesiac0,32<0,80
Tri mesiace1,49>0,62
Šesť mesiacov1,06>-2,78
Rok-0,33>-3,92
Tri roky-0,22>-0,38
Tri roky (p.a.)-0,07>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 167 393,76 320 531,77
Odkupy 1 580 806,37 1 398 800,03
Čisté predaje- 1 413 412,61- 1 078 268,26
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,98 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností