VÚB AM - Konzervatívne portfólio (OFVUBAMKP)

Ročná výkonnosť: 0,63 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.6.2017
podielový list:
0,0381 EUR 
vlastné imanie:
274 873 129 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,064 rastový
Výkonnosť k 23.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,01>-0,13
Mesiac0,03<0,19
Tri mesiace0,23>-1,38
Šesť mesiacov0,24>-1,48
Rok0,63>0,23
Tri roky0,60>-0,55
Tri roky (p.a.)0,20>-0,35
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 915 201,90 2 830 396,90
Odkupy 1 816 319,85 776 658,88
Čisté predaje- 901 117,95 2 053 738,01
Poplatky
Vstupný 0,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,98 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností