VÚB AM - Flexible Magnifica Fund (OFVUBAFMF)

Ročná výkonnosť: 2,49 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.11.2017
podielový list:
0,1028 EUR 
vlastné imanie:
123 518 739 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,274 rastový
Výkonnosť k 10.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,37<-0,32
Mesiac0,30>0,22
Tri mesiace1,36>-0,75
Šesť mesiacov--2,04
Rok2,49>0,22
Tri roky2,91>-0,44
Tri roky (p.a.)0,96>-0,31
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 66 044,61 301 798,70
Odkupy 505 854,83 378 979,45
Čisté predaje- 439 810,22- 77 180,75
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,80 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,35 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností