VÚB AM - Flexible Magnifica Fund (OFVUBAFMF)

Ročná výkonnosť: -5,12 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0978 EUR 
vlastné imanie:
86 249 311 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,549 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,51>0,47
Mesiac0,04>-0,55
Tri mesiace-0,34>-3,68
Šesť mesiacov-3,08>-5,71
Rok-5,12>-6,86
Tri roky-0,94<-0,87
Tri roky (p.a.)-0,31>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 23 003,37 82 025,59
Odkupy 367 486,07 640 441,86
Čisté predaje- 344 482,70- 558 416,27
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,80 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,35 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností