VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond (OFFLEKF)

Ročná výkonnosť: 4,36 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,1036 EUR 
vlastné imanie:
209 639 169 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
2,766 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,19<0,31
Mesiac0,88>0,86
Tri mesiace2,43>-0,86
Šesť mesiacov3,24>-1,19
Rok4,36>-3,12
Tri roky3,58>-0,47
Tri roky (p.a.)1,18>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 579 028,02 332 263,90
Odkupy 2 001 142,42 1 578 843,13
Čisté predaje- 1 422 114,40- 1 246 579,23
Poplatky
Vstupný 0,75 %
Výstupný 0,80 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,07 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností