VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond (OFFLEKF)

Ročná výkonnosť: -4,12 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0982 EUR 
vlastné imanie:
178 257 346 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,357 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,48>0,47
Mesiac0,60>-0,55
Tri mesiace0,24>-3,68
Šesť mesiacov-1,94>-5,71
Rok-4,12>-6,86
Tri roky0,44>-0,87
Tri roky (p.a.)0,15>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 149 286,05 934 607,94
Odkupy 964 225,61 700 608,65
Čisté predaje- 814 939,56 233 999,30
Poplatky
Vstupný 0,75 %
Výstupný 0,80 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,07 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností