VÚB AM - Edícia 2018 (OFVUBAME2)

Ročná výkonnosť: 6,60 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
0,1025 EUR 
vlastné imanie:
36 388 166 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
4,657 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,01<0,06
Mesiac-0,04
Tri mesiace1,46>-1,51
Šesť mesiacov2,66>-0,93
Rok6,60>-1,10
Tri roky--0,99
Tri roky (p.a.)--0,83
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 51 220,10 39 231,12
Čisté predaje- 51 220,10- 39 231,12
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,80 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností