VÚB AM - Edícia 2018 (OFVUBAME2)

Ročná výkonnosť: 1,56 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,1015 EUR 
vlastné imanie:
36 696 797 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
5,710 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,40>0,31
Mesiac1,53>0,86
Tri mesiace1,16>-0,86
Šesť mesiacov1,53>-1,19
Rok1,56>-3,12
Tri roky--0,47
Tri roky (p.a.)--0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 82 943,07 27 204,41
Čisté predaje- 82 943,07- 27 204,41
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,80 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností