VÚB AM - Edícia 2018 (OFVUBAME2)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 8.3.2019
podielový list:
0,0985 EUR 
vlastné imanie:
36 814 591 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 8.3.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,64<0,16
Mesiac1,14>0,57
Tri mesiace2,42>-2,21
Šesť mesiacov-1,16>-4,87
Rok--5,34
Tri roky--0,96
Tri roky (p.a.)--0,86
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 902 707,06
Odkupy 7 656,14 12 652,20
Čisté predaje- 7 656,14 890 054,87
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,80 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností