VÚB AM - Edícia 2018 (OFVUBAME2)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.10.2018
podielový list:
0,0975 EUR 
vlastné imanie:
36 630 626 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 12.10.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-1,76<-0,86
Mesiac-2,37<-1,17
Tri mesiace-2,46>-3,66
Šesť mesiacov--4,31
Rok--4,70
Tri roky--1,67
Tri roky (p.a.)--0,78
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 1 723 349,85
Odkupy 0,00 16 286,48
Čisté predaje 0,00 1 707 063,37
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,80 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností