VÚB AM - Edícia Svet (OFVUBAMES)

Ročná výkonnosť: 2,31 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0990 EUR 
vlastné imanie:
69 501 899 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
5,713 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,04<0,31
Mesiac0,95>0,86
Tri mesiace1,95>-0,86
Šesť mesiacov2,72>-1,19
Rok2,31>-3,12
Tri roky--0,47
Tri roky (p.a.)--0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 77 926,60 83 005,59
Čisté predaje- 77 926,60- 83 005,59
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,80 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností