VÚB AM - Edícia Svet (OFVUBAMES)

Ročná výkonnosť: -5,09 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.10.2018
podielový list:
0,0949 EUR 
vlastné imanie:
70 954 733 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,501 rastový
Výkonnosť k 12.10.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-1,67<-0,86
Mesiac-1,96<-1,17
Tri mesiace-3,07>-3,66
Šesť mesiacov-4,08>-4,31
Rok-5,09<-4,70
Tri roky--1,67
Tri roky (p.a.)--0,78
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 1 328 890,97
Odkupy 31 057,73 32 010,18
Čisté predaje- 31 057,73 1 296 880,79
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,80 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností