VÚB AM - Edícia Svet (OFVUBAMES)

Ročná výkonnosť: 5,62 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 29.11.2019
podielový list:
0,0996 EUR 
vlastné imanie:
68 998 637 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
4,635 rastový
Výkonnosť k 29.11.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,20<0,51
Mesiac0,45<0,49
Tri mesiace0,79>-1,04
Šesť mesiacov3,69>-0,50
Rok5,62>-1,45
Tri roky--0,36
Tri roky (p.a.)--0,63
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 0,00
Odkupy 110 916,34 72 499,21
Čisté predaje- 110 916,34- 72 499,21
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,80 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností