VÚB AM - Dynamické portfólio (OFVUBAMDP)

Ročná výkonnosť: 1,30 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 19.4.2019
podielový list:
0,0421 EUR 
vlastné imanie:
273 911 378 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,895 rastový
Výkonnosť k 19.4.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,11<0,37
Mesiac1,04>0,75
Tri mesiace4,00>0,18
Šesť mesiacov2,99>-2,84
Rok1,30>-3,99
Tri roky10,10>-0,49
Tri roky (p.a.)3,26>-0,72
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 788 012,13 2 592 930,95
Odkupy 412 201,68 359 149,23
Čisté predaje 1 375 810,45 2 233 781,72
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,45 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností