VÚB AM - Dynamické portfólio (OFVUBAMDP)

Ročná výkonnosť: -0,58 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.8.2019
podielový list:
0,0415 EUR 
vlastné imanie:
289 868 515 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
7,128 rastový
Výkonnosť k 16.8.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,20<0,11
Mesiac-2,12<-0,54
Tri mesiace-0,34>-1,45
Šesť mesiacov0,87>-1,51
Rok-0,58>-3,89
Tri roky7,16>-1,42
Tri roky (p.a.)2,33>-0,99
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 764 156,26 2 430 452,35
Odkupy 451 679,13 503 562,12
Čisté predaje 1 312 477,13 1 926 890,23
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,45 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností