VÚB AM - Dynamické portfólio (OFVUBAMDP)

Ročná výkonnosť: 8,74 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0408 EUR 
vlastné imanie:
76 696 177 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,605 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,30<0,00
Mesiac0,46>0,18
Tri mesiace1,00>-1,75
Šesť mesiacov3,21>-0,60
Rok8,74>-0,14
Tri roky8,67>-0,47
Tri roky (p.a.)2,81>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 437 958,76 398 362,19
Odkupy 44 547,52 139 229,86
Čisté predaje 393 411,24 259 132,33
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,45 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností