VÚB AM - Dynamické portfólio (OFVUBAMDP)

Ročná výkonnosť: -6,35 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0399 EUR 
vlastné imanie:
232 832 820 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,054 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň1,27>0,47
Mesiac-0,24>-0,55
Tri mesiace-2,23>-3,68
Šesť mesiacov-4,71>-5,71
Rok-6,35>-6,86
Tri roky9,43>-0,87
Tri roky (p.a.)3,05>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 416 933,66 2 545 860,36
Odkupy 517 744,46 263 345,96
Čisté predaje 899 189,20 2 282 514,40
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,45 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností