VÚB AM - Active Magnifica (OFVUBAMPPM30)

Ročná výkonnosť: -6,43 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 11.1.2019
podielový list:
0,0395 EUR 
vlastné imanie:
221 305 939 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,966 rastový
Výkonnosť k 11.1.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,81>0,47
Mesiac-0,17>-0,55
Tri mesiace-1,05>-3,68
Šesť mesiacov-4,15>-5,71
Rok-6,43>-6,86
Tri roky8,37>-0,87
Tri roky (p.a.)2,72>-0,57
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 825 410,43 1 502 155,40
Odkupy 476 352,14 506 929,44
Čisté predaje 349 058,29 995 225,96
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,27 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností