VÚB AM - Active Magnifica (OFVUBAMPPM30)

Ročná výkonnosť: 6,46 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0405 EUR 
vlastné imanie:
158 542 430 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,707 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,37<0,00
Mesiac-0,01<0,18
Tri mesiace0,56>-1,75
Šesť mesiacov2,45>-0,60
Rok6,46>-0,14
Tri roky1,60>-0,47
Tri roky (p.a.)0,53>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 558 247,05 632 472,89
Odkupy 266 783,20 384 908,85
Čisté predaje 291 463,85 247 564,04
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,27 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností