VÚB AM - Active Magnifica (OFVUBAMPPM30)

Ročná výkonnosť: 6,90 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0411 EUR 
vlastné imanie:
174 278 619 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,528 rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,46>-0,52
Mesiac0,02>-0,17
Tri mesiace2,18>-1,16
Šesť mesiacov1,50>-2,03
Rok6,90>-0,14
Tri roky3,89>-0,78
Tri roky (p.a.)1,28>-0,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 963 151,10 888 948,00
Odkupy 295 236,13 342 454,85
Čisté predaje 667 914,97 546 493,15
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,27 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností