VÚB AM - Active Magnifica (OFVUBAMPPM30)

Ročná výkonnosť: 2,44 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0418 EUR 
vlastné imanie:
249 390 191 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
5,662 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,12<0,31
Mesiac1,64>0,86
Tri mesiace2,22>-0,86
Šesť mesiacov2,70>-1,19
Rok2,44>-3,12
Tri roky8,42>-0,47
Tri roky (p.a.)2,73>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 035 540,36 1 413 953,94
Odkupy 1 511 002,94 750 342,12
Čisté predaje- 475 462,58 663 611,82
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,27 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností