VÚB AM - Active Magnifica (OFVUBAMPPM30)

Ročná výkonnosť: 0,09 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 12.4.2019
podielový list:
0,0413 EUR 
vlastné imanie:
243 593 888 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,652 rastový
Výkonnosť k 12.4.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,06<0,31
Mesiac1,38>0,80
Tri mesiace4,40>0,62
Šesť mesiacov3,30>-2,78
Rok0,09>-3,92
Tri roky8,31>-0,38
Tri roky (p.a.)2,70>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 991 030,39 1 635 166,76
Odkupy 774 899,99 587 855,76
Čisté predaje 216 130,40 1 047 311,00
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 4,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,27 %
Minimálna prvá investícia1 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností