Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (OFFRATEMSCF)

Ročná výkonnosť: 1,78 %
 
PoradieRebríček
787.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
150.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
165.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
263.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
249.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
246.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
219.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
277.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
381.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
647.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
631.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
629.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
361.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
20.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
50.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
102.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
303.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
96.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
493.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
104.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
41.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
197.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
73.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
79.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
216.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
72.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
169.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
299.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
778.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
807.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
316.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najpoužívanejšie