Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (OFFRATEMSCF)

Ročná výkonnosť: -14,31 %
 
PoradieRebríček
715.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
242.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
224.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
169.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
15.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
36.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
9.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
615.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
596.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
526.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
15.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
39.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
9.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
37.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
80.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
112.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
322.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
243.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
706.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
121.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
58.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
205.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
84.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
74.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
201.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
85.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
164.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
302.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
794.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
826.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
323.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
1.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
1.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najpoužívanejšie