TAM - SmartFund (OFTAMS)

Ročná výkonnosť: 0,74 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,1105 EUR 
vlastné imanie:
212 095 990 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,368 rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,41<0,31
Mesiac0,11<0,86
Tri mesiace0,95>-0,86
Šesť mesiacov2,12>-1,19
Rok0,74>-3,12
Tri roky3,75>-0,47
Tri roky (p.a.)1,23>-0,69
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 681 786,44 497 666,51
Odkupy 589 783,25 654 616,08
Čisté predaje 92 003,19- 156 949,57
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností