TAM - Premium Harmonic (OFTAMHARMF)

Ročná výkonnosť: 3,69 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
0,0366 EUR 
vlastné imanie:
140 554 447 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR 
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
3,101 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,09>0,06
Mesiac0,14>0,04
Tri mesiace0,99>-1,51
Šesť mesiacov1,96>-0,93
Rok3,69>-1,10
Tri roky4,03>-0,99
Tri roky (p.a.)1,32>-0,83
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 303 886,30 315 055,21
Odkupy 643 569,78 338 427,37
Čisté predaje- 339 683,48- 23 372,17
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky0,90 %
Minimálna prvá investícia150 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností