TAM - NewMarkets o.p.f. (OFTAMNO)

Ročná výkonnosť: 6,79 %
 
PoradieRebríček
715.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
143.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Akciových fondov
115.Výkonnosť za rok pre kategóriu Akciových fondov
203.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Akciových fondov
134.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Akciových fondov
92.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Akciových fondov
103.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Akciových fondov
Výkonnosť
238.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
200.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
569.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
475.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
401.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
107.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
170.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov
352.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
13.Vlastné imanie fondov kategórie Akciových fondov v SR
62.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
129.Volatilita fondov kategórie Akciových fondov
533.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
610.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
263.Čisté predaje pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
13.Najpredávanejšie z kategórie Akciových fondov (za minulý týždeň)
56.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
49.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
10.Odkupy pre kategóriu Akciových fondov (za minulý týždeň)
Kumulované
123.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
45.Kumulované predaje pre kategóriu Akciových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
240.Správcovské poplatky pre kategóriu Akciových fondov
705.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Akciových fondov
Výstupné
793.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
337.Výstupné poplatky pre kategóriu Akciových fondov
Najpoužívanejšie