TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: 0,04 %
 
PoradieRebríček
166.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
138.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Dlhopisových fondov
52.Výkonnosť za rok pre kategóriu Dlhopisových fondov
39.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov
104.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Dlhopisových fondov
95.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Dlhopisových fondov
68.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výkonnosť
501.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
248.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
139.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
472.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
286.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
183.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
22.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov
103.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
1.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov v SR
3.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
51.Volatilita fondov kategórie Dlhopisových fondov
152.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
156.Čisté predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
653.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
64.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
9.Najpredávanejšie z kategórie Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
1.Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň)
8.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
678.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
158.Kumulované predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (od začiatku roka)
Správcovské
10.Správcovské poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
28.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výstupné
810.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
196.Výstupné poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
Najnavštevovanejšie
7.Najnavštevovanejšie
13.Najpoužívanejšie
145.Najobľúbenejšie
17.Najkomentovanejšie