TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: -1,26 %
 
PoradieRebríček
473.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
204.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Dlhopisových fondov
143.Výkonnosť za rok pre kategóriu Dlhopisových fondov
95.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Dlhopisových fondov
70.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Dlhopisových fondov
48.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Dlhopisových fondov
98.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Dlhopisových fondov
Výkonnosť
774.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
665.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
571.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
465.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
354.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
350.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
268.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
80.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov
Vlastné imanie
1.Vlastné imanie fondov kategórie Dlhopisových fondov v SR
9.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
30.Volatilita fondov kategórie Dlhopisových fondov
62.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
803.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
219.Čisté predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
3.Najpredávanejšie z kategórie Dlhopisových fondov (za minulý týždeň)
80.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
Odkupy pre
15.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
4.Odkupy pre kategóriu Dlhopisových fondov(za minulý týždeň)
Kumulované
219.Kumulované predaje pre kategóriu Dlhopisových fondov (od začiatku roka)
802.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
Správcovské
64.Správcovské poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
143.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
Vstupné poplatky
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Dlhopisových fondov
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
Výstupné
249.Výstupné poplatky pre kategóriu Dlhopisových fondov
901.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
Najnavštevovanejšie
7.Najnavštevovanejšie
13.Najpoužívanejšie
129.Najobľúbenejšie
17.Najkomentovanejšie