TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: 0,43 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0775 EUR 
vlastné imanie:
488 998 434 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1081. mája 1998rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,09<-0,00
Mesiac-0,24<0,07
Tri mesiace-0,25>-0,69
Šesť mesiacov-0,20>-0,42
Rok0,43<0,89
Tri roky0,48<2,60
Tri roky (p.a.)0,16<0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 469 806,01 913 237,36
Odkupy 1 831 632,13 1 646 082,54
Čisté predaje- 1 361 826,12- 732 845,19
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky0,47 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaBývalý Korunový dlhopisový fond
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností