TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: 3,70 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.5.2024
podielový list:
0,0750 EUR 
vlastné imanie:
272 022 327 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,9241. mája 1998rastový
Výkonnosť k 10.5.2024    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,10<0,27
Mesiac0,18<0,28
Tri mesiace0,50>0,18
Šesť mesiacov2,56<2,92
Rok3,70>2,51
Tri roky-1,29>-1,85
Tri roky (p.a.)-0,43>-0,72
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeo (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 563 094,16 1 733 570,60
Odkupy 264 387,39 773 520,56
Eisté predaje 1 298 706,77 960 050,05
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky0,71 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaBývalý Korunový dlhopisový fond
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností