TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: 0,70 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.6.2017
podielový list:
0,0778 EUR 
vlastné imanie:
442 507 890 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1371. mája 1998rastový
Výkonnosť k 23.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,07<0,06
Mesiac0,17<0,35
Tri mesiace0,32>-0,16
Šesť mesiacov1,03>0,35
Rok0,70<1,25
Tri roky1,66<3,14
Tri roky (p.a.)0,55<0,97
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 096 398,69 1 705 152,32
Odkupy 660 777,63 1 642 026,69
Čisté predaje 435 621,06 63 125,63
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 5,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky0,47 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaBývalý Korunový dlhopisový fond
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností