TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: 0,32 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 13.9.2019
podielový list:
0,0762 EUR 
vlastné imanie:
384 531 049 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,2211. mája 1998rastový
Výkonnosť k 13.9.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,09<-0,03
Mesiac-0,13<0,22
Tri mesiace-0,08<0,48
Šesť mesiacov-0,57<1,20
Rok0,32<2,05
Tri roky-2,10<2,36
Tri roky (p.a.)-0,70<0,73
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 346 591,41 306 188,33
Odkupy 1 314 403,13 1 142 032,51
Čisté predaje- 967 811,72- 835 844,18
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky0,41 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaBývalý Korunový dlhopisový fond
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností