TAM - Dlhopisový fond (OFTAMKDF)

Ročná výkonnosť: -0,98 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 8.3.2019
podielový list:
0,0765 EUR 
vlastné imanie:
407 518 926 EUR
Správca / člen SASS
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Tatra Banka a.s.Deloitte & Touche Slovakia spol. s r. o.
Filozofia fondu

Fond investuje do dlhových cenných papierov denominovaných v slovenských korunách. Cieľom fondu je maximalizovanie hodnoty podielu a dosahovanie stabilnej miery zhodnotenia pri zachovaní konzervatívneho prístupu k investičnému riziku, s dôrazom na strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Aktívnym manažmentom úrokových sadzieb sa fond snaží prekonať výkonnosť dlhopisového trhu slovenských štátnych dlhopisov.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,1661. mája 1998rastový
Výkonnosť k 8.3.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,30<0,17
Mesiac0,14<0,37
Tri mesiace0,79>0,54
Šesť mesiacov0,86>0,61
Rok-0,98<-0,28
Tri roky-0,65<2,61
Tri roky (p.a.)-0,22<0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 182 623,45 319 391,36
Odkupy 721 566,44 1 454 243,65
Čisté predaje- 538 942,99- 1 134 852,29
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 3,00 %
Zvýhodnený prestupVýška transferového poplatku sa stanoví ako rozdiel vstupného poplatku v novom fonde a pôvodnom fonde, minimálne však 0,2%
Správcovský+depozitársky0,41 %
Minimálna prvá investícia150 €
Iné poznámky
PoznámkaBývalý Korunový dlhopisový fond
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností