TAM - Balanced Fund (OFTAMBALF)

Ročná výkonnosť: 3,49 %
 
PoradieRebríček
100.Rebríček rebríčkov
Výkonnosť
48.Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Zmiešaných fondov
67.Výkonnosť za rok pre kategóriu Zmiešaných fondov
80.Výkonnosť za 6 mesiacov pre kategóriu Zmiešaných fondov
64.Výkonnosť za 3 mesiace pre kategóriu Zmiešaných fondov
50.Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Zmiešaných fondov
113.Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výkonnosť
246.Výkonnosť za 3 roky pre všetky kategórie
315.Výkonnosť za rok pre všetky kategórie
309.Výkonnosť za 6 mesiacov pre všetky kategórie
314.Výkonnosť za 3 mesiace pre všetky kategórie
282.Výkonnosť za mesiac pre všetky kategórie
464.Výkonnosť za týždeň pre všetky kategórie
Vlastné imanie
67.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov
296.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií
Vlastné imanie
20.Vlastné imanie fondov kategórie Zmiešaných fondov v SR
39.Vlastné imanie fondov všetkých kategórií v SR
Volatilita
54.Volatilita fondov kategórie Zmiešaných fondov
294.Volatilita fondov všetkých kategórií
Čisté predaje
3.Čisté predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
4.Čisté predaje pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Najpredávanejšie
5.Najpredávanejšie zo všetkých kategórií (za minulý týždeň)
3.Najpredávanejšie z kategórie Zmiešaných fondov (za minulý týždeň)
Odkupy pre
26.Odkupy pre kategóriu Zmiešaných fondov(za minulý týždeň)
55.Odkupy pre všetky kategórie (za minulý týždeň)
Kumulované
7.Kumulované predaje pre všetky kategórie (od začiatku roka)
5.Kumulované predaje pre kategóriu Zmiešaných fondov (od začiatku roka)
Správcovské
57.Správcovské poplatky pre všetky kategórie
5.Správcovské poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
Vstupné poplatky
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre všetky kategórie
1.Vstupné poplatky (objem 50 000 Sk) pre kategóriu Zmiešaných fondov
Výstupné
793.Výstupné poplatky pre všetky kategórie
159.Výstupné poplatky pre kategóriu Zmiešaných fondov
Najpoužívanejšie