SPORO ŠIP Klasik, o.p.f. (OFSPOSKO)

Ročná výkonnosť: 0,88 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0105 EUR 
vlastné imanie:
216 813 371 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,283 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,02>0,00
Mesiac0,38>0,18
Tri mesiace1,04>-1,75
Šesť mesiacov1,38>-0,60
Rok0,88>-0,14
Tri roky4,57>-0,47
Tri roky (p.a.)1,50>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 165 083,88 1 323 258,59
Odkupy 539 278,32 665 997,99
Čisté predaje 625 805,56 657 260,60
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,83 %
Minimálna prvá investícia3 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností