SPORO ŠIP Klasik, o.p.f. (OFSPOSKO)

Ročná výkonnosť: 1,43 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 10.11.2017
podielový list:
0,0105 EUR 
vlastné imanie:
212 756 388 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,205 rastový
Výkonnosť k 10.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,08>-0,32
Mesiac0,28>0,22
Tri mesiace0,40>-0,75
Šesť mesiacov0,71>-2,04
Rok1,43>0,22
Tri roky2,72>-0,44
Tri roky (p.a.)0,90>-0,31
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 57 715,73 1 051 710,12
Odkupy 1 041 933,39 723 556,59
Čisté predaje- 984 217,66 328 153,53
Poplatky
Vstupný 1,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,73 %
Minimálna prvá investícia3 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností