SPORO ŠIP Balans, o.p.f. (OFSPOSB)

Ročná výkonnosť: 4,26 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0106 EUR 
vlastné imanie:
18 821 139 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,328 rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,63<-0,52
Mesiac-0,42<-0,17
Tri mesiace0,43>-1,16
Šesť mesiacov0,79>-2,03
Rok4,26>-0,14
Tri roky3,67>-0,78
Tri roky (p.a.)1,21>-0,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 28 948,85 77 296,64
Odkupy 44 463,93 57 195,93
Čisté predaje- 15 515,08 20 100,71
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,98 %
Minimálna prvá investícia3 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností