SPORO ŠIP Balans, o.p.f. (OFSPOSB)

Ročná výkonnosť: 3,96 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 23.6.2017
podielový list:
0,0105 EUR 
vlastné imanie:
18 856 002 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,397 rastový
Výkonnosť k 23.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,04>-0,13
Mesiac0,15<0,19
Tri mesiace1,54>-1,38
Šesť mesiacov2,87>-1,48
Rok3,96>0,23
Tri roky5,40>-0,55
Tri roky (p.a.)1,77>-0,35
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 88 220,11 74 597,09
Odkupy 75 945,88 56 673,30
Čisté predaje 12 274,23 17 923,79
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,03 %
Minimálna prvá investícia3 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností