SPORO ŠIP Aktív, o.p.f. (OFSPOSAO)

Ročná výkonnosť: 6,59 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0105 EUR 
vlastné imanie:
5 349 712 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,550 rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,21<0,00
Mesiac0,91>0,18
Tri mesiace1,37>-1,75
Šesť mesiacov4,20>-0,60
Rok6,59>-0,14
Tri roky5,59>-0,47
Tri roky (p.a.)1,83>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 34 167,67 17 204,75
Odkupy 19 858,61 14 754,11
Čisté predaje 14 309,06 2 450,64
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,23 %
Minimálna prvá investícia3 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností