SPORO ŠIP Aktív, o.p.f. (OFSPOSAO)

Ročná výkonnosť: 6,61 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0106 EUR 
vlastné imanie:
5 647 428 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,462 rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,96<-0,52
Mesiac-0,64<-0,17
Tri mesiace0,74>-1,16
Šesť mesiacov1,61>-2,03
Rok6,61>-0,14
Tri roky4,48>-0,78
Tri roky (p.a.)1,47>-0,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 18 701,72 27 537,68
Odkupy 8 273,69 20 749,95
Čisté predaje 10 428,03 6 787,74
Poplatky
Vstupný 2,50 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,23 %
Minimálna prvá investícia3 000 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností