SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. (OFSPOPFPT)

Ročná výkonnosť: -0,10 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0373 EUR 
vlastné imanie:
33 042 750 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond penažného trhuzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,013 rastový
Výkonnosť k 2.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond penažného trhu - priemer
Týždeň-0,08
Mesiac-0,01<0,15
Tri mesiace-0,03<0,21
Šesť mesiacov-0,06<0,47
Rok-0,10<-0,03
Tri roky0,15<0,56
Tri roky (p.a.)0,05<0,17
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 177 335,34
Odkupy 66 870,02 424 705,69
Čisté predaje- 66 870,02- 247 370,35
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,24 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností