SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. (OFSPOPFPT)

Ročná výkonnosť: -0,10 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0373 EUR 
vlastné imanie:
30 728 577 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
fond penažného trhuzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,013 rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória fond penažného trhu - priemer
Týždeň-0,06
Mesiac-0,01<0,14
Tri mesiace-0,02<0,21
Šesť mesiacov-0,05<0,48
Rok-0,10>-0,12
Tri roky-0,43
Tri roky (p.a.)-0,13
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 146 382,68
Odkupy 10 020,69 214 790,45
Čisté predaje- 10 020,69- 68 407,77
Poplatky
Vstupný 0,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,19 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností