SPORO Eurový dlhopisový fond (OFSPODK)

Ročná výkonnosť: 1,15 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0542 EUR 
vlastné imanie:
245 336 390 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje do štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, dlhpisov renomovaných bánk, a nástrojov peňažného trhu denominovaných v SKK.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýSR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,14222. októbra 2001rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,01<0,15
Mesiac0,32<0,43
Tri mesiace0,65>-0,34
Šesť mesiacov0,78<0,79
Rok1,15<1,33
Tri roky5,31>3,28
Tri roky (p.a.)1,74>1,02
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 914 072,63 1 321 996,64
Odkupy 878 036,32 707 682,53
Čisté predaje 36 036,31 614 314,11
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky0,86 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností