SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: 4,52 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 16.6.2017
podielový list:
0,0436 EUR 
vlastné imanie:
263 232 259 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,4161. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 16.6.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,09<0,00
Mesiac0,64>0,18
Tri mesiace0,92>-1,75
Šesť mesiacov2,67>-0,60
Rok4,52>-0,14
Tri roky6,00>-0,47
Tri roky (p.a.)1,96>-0,32
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 2 411 451,00 1 603 760,50
Odkupy 626 672,98 683 342,04
Čisté predaje 1 784 778,02 920 418,46
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,13 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností