SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: 2,79 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 5.1.2018
podielový list:
0,0439 EUR 
vlastné imanie:
338 055 221 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,3441. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 5.1.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň0,36<0,90
Mesiac0,36<1,25
Tri mesiace0,56>-1,10
Šesť mesiacov1,86>-0,78
Rok2,79>-0,45
Tri roky4,17>-0,38
Tri roky (p.a.)1,37>-0,30
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 1 870 941,02 2 624 352,82
Odkupy 275 186,17 656 584,15
Čisté predaje 1 595 754,85 1 967 768,68
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností