SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. (OFSPOKZ)

Ročná výkonnosť: 3,41 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 17.11.2017
podielový list:
0,0435 EUR 
vlastné imanie:
315 718 651 EUR
Správca / člen SASS
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Slovenská sporiteľna, a.s.Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Filozofia fondu

Fond investuje peňažné prostriedky do dlhových aktív a svetových akcií. Investície do cenných papierov sú rozdelené v pomere 75 % dlhové aktíva a 25 % svetové akcie, pričom prevažná časť dlhových aktív je denominovaná v SKK. S účinnosťou od 2. júla 2012, spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne mení názov SPORO Konzervatívneho zmiešaného fondu na Aktívne portfólio.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
zmiešanýzahraničie + SR1 EURlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,3571. septembra 2002rastový
Výkonnosť k 17.11.2017    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória zmiešaný - priemer
Týždeň-0,59<-0,52
Mesiac-0,45<-0,17
Tri mesiace0,60>-1,16
Šesť mesiacov0,44>-2,03
Rok3,41>-0,14
Tri roky4,07>-0,78
Tri roky (p.a.)1,34>-0,43
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 3 321 638,72 2 299 408,50
Odkupy 400 943,69 639 935,25
Čisté predaje 2 920 695,03 1 659 473,26
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestup-
Správcovský+depozitársky1,08 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností