Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Zmiešaných fondov k 21. 4. 2017

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return-Hedged
0,39
2.Pioneer Funds – Multi Asset Real Return
0,37
3.KD Prosperita
0,35
4.TAM - DynamicAlpha Fund
0,23
5.TAM - Sporenie
0,16
6.ČSOB Rastový o.p.f.
0,15
7.Kapital
0,13
8.TAM - MarketNeutral Fund
0,12
9.TAM - Alfa fond
0,09
10.ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,08
11.TAM - SmartFund
0,05
12. - 13.ING (L) Patrimonial Aggressive
0,01
12. - 13.KBC Archipel Portfolio Pro May 90
0,01
14. - 15.Archipel Portfolio Pro November
0,00
14. - 15.KBC Archipel Portfolio Pro February 95
0,00
16.VÚB AM - Konzervatívne portfólio
-0,02
17.KBC Archipel Portfolio Pro August 95
-0,03
18. - 19.PP - Kapitálový Fond o.p.f.
-0,12
18. - 19.VÚB AM - Dynamické portfólio
-0,12
20.Optimal
-0,14
21.Sporo - Aktívne portfólio
-0,18
22.PP - Eurofond
-0,27
23.PP - Konzervatívne portfólio, o.p.f.
-0,28
24.Pioneer Funds - Absolute Return Equilibrium
-0,29
25.Raiffeisen Global Mix
-0,33
26.PP - Vyvážené portfólio, o.p.f.
-0,38
27.IAD - Optimal Balanced
-0,39
28.Pioneer Funds - Global Flexible
-0,47
29.VÚB AM - Vyvážený rastový fond
-0,48
30.PP - Dynamické portfólio, o.p.f.
-0,58
31.ING (L) Patrimonial Euro
-0,72
32.WIOF Conservative Risk 3% Portfolio Trieda A
-0,77
33.WIOF - Conservative Risk 3 % Portfolio
-0,79
34.GIS Capital Markets Strategies
-1,38
35.Raiffeisen-Active-Commodities
-1,88
36.WIOF - Global Strategy Alpha Portfolio (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,92
37.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B (predtým Global Strategy I Portfolio)
-1,93
38.WIOF Global Strategy Alpha Portfolio GBP - Trieda B
-3,17
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu