Výkonnosť za 3 roky pre kategóriu Fondov peňažného trhu k 12. 4. 2019

Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu