Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Fondov peňažného trhu k 24. 3. 2017

Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu