Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Fondov peňažného trhu k 4. 10. 2019

Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu