Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Fondov peňažného trhu k 12. 10. 2018

Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu