Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Dlhopisových fondov k 15. 3. 2019

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)
1.Templeton Emerging Markets Bond Fund
1,40
2.Amundi Funds II - Euro Corporate Bond USD
1,32
3.Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies USD
1,22
4.Amundi Funds II - Emerging Markets Bond USD
1,22
5.Fidelity Funds - European High Yield Fund A-DIST-EUR
1,14
6.Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR Hedged
1,13
7.Templeton Global High Yield Fund
1,10
8.PARVEST Convertible Bond World [Classic RH EUR, C]
0,95
9.NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i)
0,91
10.Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield USD
0,91
11.Amundi Funds II - Euro Bond USD
0,88
12.Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield USD
0,88
13.Franklin High Yield Fund
0,87
14.Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR Hedged
0,80
15.KBC Bonds Emerging Markets
0,73
16.Amundi Funds II - Absolute Return Bond USD
0,72
17.Eurizon Fund - Bond High Yield
0,66
18.KBC Renta Aud-Renta
0,64
19.Amundi Funds II - Euro High Yield
0,63
20.Templeton Global Total Return Fund
0,62
21.Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (ND)
0,60
22.Amundi Funds II - Euro Strategic Bond EUR (DA)
0,60
23.Franklin Euro High Yield Fund
0,58
24.Franklin Global Aggregate Bond Fund
0,58
25.Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Short Term EUR Hedged
0,56
26.NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR
0,55
27.Amundi Funds II - Global Aggregate Bond USD
0,55
28.Amundi Funds II - Euro Corporate Bond EUR
0,53
29.Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR
0,53
30.ESPA Bond Europe High-Yield
0,53
31.ERSTE Bond Emerging Markets
0,52
32.Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent
0,52
33.Templeton Global Bond Fund
0,49
34.TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
0,49
35.PARVEST Convertible Bond Europe [Classic, C]
0,49
36.BGF Global High Yield Bond Fund A2 USD
0,49
37.Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR Hedged
0,45
38.IAD - EURO Bond
0,45
39.Amundi S.F. - Emerging Markets Bond 2019
0,44
40.Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income USD
0,44
41.Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Local Currencies EUR
0,41
42.VÚB AM - Active Bond fund
0,41
43.Raiffeisen-Europa-HighYield
0,40
44.PARVEST Bond World High Yield [Classic, C]
0,38
45.TAM - Raiffeisen European High Yield Fund
0,38
46.Franklin European Corporate Bond Fund
0,38
47.NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR
0,37
48.Amundi Funds II - Emerging Markets Bond EUR
0,36
49.ESPA Bond USA High Yield
0,35
50.BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR
0,34
51.IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
0,33
52.myNEXT - Bond E EUR Cap
0,32
53.Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR
0,32
54.PP - Stabilný fond o.p.f.
0,31
55.NN (L) US Factor Credit – P Cap USD
0,31
56.PARVEST Convertible Bond Europe Small Cap [Classic, C]
0,30
57.PARVEST Bond Euro High Yield
0,26
58.Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond USD
0,26
59.Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR
0,26
60.ERSTE Bond Emerging Markets Corporate
0,25
61.ERSTE Bond Emerg Mkt Corp IG
0,24
62.GIS Euro Corporate Bonds
0,23
63.AXA Eurobond
0,22
64.AM SLSP Privátny P11, o.p.f.
0,21
65.PARVEST Bond Euro Corporate
0,20
66.BNP PARIBAS L1 Bond Europe Plus [Classic, C]
0,20
67.AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov
0,20
68.Franklin European Total Return Fund
0,20
69.Raiffeisen-Euro-Corporates
0,20
70.PARVEST Bond World High Yield Short Duration
0,19
71.TAM - Dynamický dlhopisový fond
0,19
72.AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.
0,17
73.ESPA Bond Euro Corporate
0,17
74.Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond
0,17
75.KBC Bonds Corporates Euro
0,17
76.Templeton Asian Bond Fund
0,17
77.PARVEST Flexible Bond Europe Corporate
0,15
78.ESPA Mortage
0,15
79.PARVEST Bond Absolute Return V350 [Classic, C]
0,15
80.PARVEST Enhanced Cash 6 Months
0,15
81.TAM - Dlhopisový fond
0,14
82.Amundi Funds II - Euro Bond
0,10
83.Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR
0,10
84.KBC Renta Czechrenta
0,10
85.Franklin U.S. Government Fund
0,09
86.Raiffeisen-Mehrwert 2020
0,07
87.KBC Renta Canarenta
0,07
88.Templeton Global Bond (Euro) Fund
0,06
89.BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR
0,06
90.PARVEST Flexible Bond Euro
0,06
91.Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent
0,06
92.NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR
0,05
93.ESPA Bond Dollar
0,05
94.KBC Renta Slovakrenta
0,04
95.KBC Renta Dollarenta
0,04
96.Raiffeisen-Osteuropa-Rent
0,04
97.Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V
0,04
98.NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK
0,02
99.TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds
0,02
100.ESPA Bond USA Corporate
0,02
101.AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f.
0,01
102. - 103.Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield EUR
0,00
102. - 103.ESPA Bond Inflation Linked
0,00
104.PARWORLD Flexible Convertible Bond
-0,01
105.Amundi S.F. - Euro Curve 1-3 Year
-0,02
106.ESPA Bond Euro Rent VT
-0,02
107.AM SLSP Eurový dlhopisový fond
-0,02
108.KBC Renta Swissrenta
-0,02
109.PARVEST Bond Euro Inflation-Linked
-0,02
110.Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
-0,02
111.PARVEST Bond Euro Short Term
-0,02
112.ČSOB Dlhopisový o.p.f.
-0,03
113.IAD - Český konzervativní
-0,03
114.Raiffeisen-Euro-Rent
-0,04
115.PARVEST Bond Euro
-0,05
116.NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR
-0,05
117.KBC Bonds Europe Ex EMU
-0,05
118.KBC Renta Short EUR
-0,05
119.KBC Multi Interest EURO Medium
-0,06
120.AXA CEE Dluhopisový fond
-0,06
121.Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year
-0,07
122.NN (L) International Slovak Bond - P Cap EUR
-0,07
123.KBC Renta Zlotyrenta
-0,09
124.KBC Renta Long EUR
-0,10
125.IAD - CE Bond o.p.f.
-0,10
126.PARVEST Bond Euro Government
-0,10
127.Amundi Funds II - Absolute Return Bond EUR
-0,11
128.KBC Renta Emurenta
-0,11
129.KBC Renta Eurorenta
-0,11
130.VÚB AM – Stredoeurópsky Dlhopisový fond
-0,11
131.Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds
-0,14
132.BNP PARIBAS Flexi I US Mortgage
-0,14
133.KBC Renta Medium EUR
-0,17
134.ERSTE Bond Danubia
-0,18
135.BNP PARIBAS L1 Bond World Plus [Classic, C]
-0,21
136.ERSTE Bond Local Emerging
-0,23
137.Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds
-0,24
138.KBC Bonds Emerging Europe
-0,24
139.KBC Bonds High Interest
-0,25
140.KBC Renta Forintrenta
-0,26
141.Amundi Funds II - Global Aggregate Bond EUR
-0,27
142.Franklin Strategic Income Fund
-0,29
143.Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income EUR
-0,30
144.PARVEST Bond Asia ex-Japan [Classic EUR, C]
-0,46
145.Amundi Funds II - Pioneer U.S. Dollar Agregate Bond EUR
-0,55
146.BGF Fixed Income Global Opportunities Fund A2 USD
-0,72
147.KBC Renta Sterlingrenta
-0,94
Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu