PP - Stabilný fond o.p.f. (OFPPSFO)

Ročná výkonnosť: 2,13 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 6.12.2019
podielový list:
1,0401 EUR 
vlastné imanie:
47 527 200 EUR
Správca / člen SASS
Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a. s.
DepozitárAudítor
Poštová banka a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
1,938 rastový
Výkonnosť k 6.12.2019    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň-0,05<0,08
Mesiac-0,06<0,21
Tri mesiace-0,20>-0,57
Šesť mesiacov-0,23<0,94
Rok2,13>2,05
Tri roky-2,59
Tri roky (p.a.)-0,80
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 890 425,06 446 322,65
Odkupy 25 223,62 15 851,55
Čisté predaje 865 201,44 430 471,10
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 1,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,23 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností